Bonus k bytu

O projekte

Kopčianku sme navrhovali so zámerom vytvoriť nový charakter tejto rýchlo sa meniacej časti Petržalky. Projekt rekultivuje a oživí starú lokalitu a zatraktívni ju novou zeleňou. Jednou z hlavných predností nového bývania na Kopčianskej je pestrá infraštruktúra so skvelým dopravným napojením a ľahko dostupným Starým Mestom. Poloha v kombinácii s kvalitnou občianskou vybavenosťou, susedným rakúskym vidiekom a blízkou Viedňou umožnia budúcim obyvateľom naplno si užívať svoj nový domov, či už radi trávia čas v prírode športom, alebo kultúrou v centre.

Budovy sú navrhnuté tak, aby na každom poschodí boli maximálne štyri byty – naším cieľom je podporiť susedský život a dopriať tak obyvateľom priateľskú pohodu, no zachovať pri tom ich súkromie. Tri plánované parky medzi domami dotvoria príjemné prostredie a ponúknu priestor pre vznik nových susedských komunít. Aktívne prízemie s malými obchodmi, ako aj relax zóny v tieni stromov, ponúknu ďalšie možnosti pre trávenie voľného času.

Byty sme riešili prispôsobivo a každý priestor je dôsledne premyslený. Každý byt má vlastnú lodžiu a výhľad do parku, na krajinu, či na mesto. Kopčianka tak ponúka skutočne príjemné bývanie na každom poschodí.

Harmonogram výstavby

Slovo architekta

Poslaním nášho ateliéru nie je iba projektovať stavby, ale vytvárať príjemné miesto pre život. Preto pri navrhovaní vždy kladieme dôraz na všetky potreby každodenného života. Spracovanie do najmenších detailov oceňujú nielen naši klienti, ale aj odborná verejnosť. Sme hrdí, že náš ateliér je laureátom ceny CEZAAR, ako aj medzinárodných ocenení ako sú AIT AWARDS a nedávna nominácia na prestížnu Európsku cenu Mies van der Rohe. V súlade s týmto presvedčením a v réžii skúseného developera sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto unikátneho projektu.


K návrhu rezidenčného bývania na Kopčianskej ulici sme pristupovali s jasnou ambíciou vytvoriť novú identitu v dynamicky sa meniacej časti mesta. Bohatá infraštruktúra, občianska vybavenosť v okolí, dostupnosť centra ako aj blízkosť rakúskeho vidieka predurčuje túto lokalitu stať sa príjemnou štvrťou. Projekt rehabilituje pôvodné územie a dodáva mu nový život obklopený zeleňou. Dostatočný počet parkovacích miest a výborné dopravné napojenie s dôrazom na udržateľnosť prostredia garantuje budúcim rezidentom kvalitné zázemie a vyhľadávanú rodinnú pohodu. Harmonický pocit umocnený hneď troma zelenými vnútroblokmi vytvára príjemnú mikroklímu ako stvorenú pre vaše nové bývanie.


Projekt Kopčianka naplno využíva potenciál vytvárať si funkčné komunity. Je postavený na overenej koncepcii usporiadania bytov a o svoje poschodie sa budete deliť s maximálne troma susedmi. Dôsledne premyslené a praktické dispozície, kde každý priestor má svoj zmysel, ponúkajú flexibilné riešenia prispôsobené vášmu životnému štýlu.


Základným princípom je správna mierka komplexu a kvalitný verejný priestor. Aktívny parter s malými obchodmi rešpektujúci súkromie rezidentov, ako aj oddychové zóny v tieni stromov ponúkajú veľa možností pre trávenie voľného času. Každý byt so svojou priestrannou lodžiou a panoramatickými výhľadmi do parkov, na vyšších poschodiach aj do okolitej krajiny, ponúka skutočne príjemné bývanie.


Autori projektu - PANTOGRAPH

HISTÓRIA MIESTA

Už pred viac ako 100 rokmi sa vedelo, že západná Petržalka je strategické miesto.

V Petržalke práve vzniká nová zóna, ktorej súčasťou je aj projekt Metrostavu – Kopčianka. V časoch socializmu bola Petržalka ostigmovaná ako nocľaháreň Bratislavy, čo už je našťastie minulosťou. Dnes je Petržalka plnohodnotnou mestskou časťou s vynikajúcou infraštruktúrou a znovu začína objavovať svoju históriu. Málokto vie, s akou bohatou a zaujímavou históriou sa tu človek môže stretnúť.

Už pred viac ako 100 rokmi sa vedelo, že západná Petržalka je strategické miesto.
Hádajte prečo?


V Petržalke práve vzniká nová zóna, ktorej súčasťou je aj Kopčianka. V časoch socializmu bola Petržalka ostigmovaná ako nocľaháreň Bratislavy. Dnes je Petržalka plnohodnotnou mestskou časťou s vynikajúcou infraštruktúrou a znovu začína objavovať svoju históriu. Málokto vie, s akou bohatou a zaujímavou históriou sa tu človek môže stretnúť.

POZRIME SA NA TO PODROBNEJŠIE:

Koncom 19. storočia, keď vrcholila vedecko-technická revolúcia, bolo Rakúsko-Uhorsko dominantným hráčom v Európe. Priekopnícka romantika predvojnového obdobia, vyznačujúca sa významnými technickými objavmi, ešte stále vyžaruje zo zachovalých 100-ročných výrobných hál v blízkosti Kopčianskej. Stačí sa len lepšie pozrieť…

V lokalite medzi ulicami Kopčianska, Údernícka a Gogoľova, v blízkosti železničnej stanice Petržalka, začali začiatkom 20. storočia vznikať výrobné haly. Továrnici si lokalitu volili jednak pre dostupné ceny pozemkov, ale predovšetkým pre strategické železničné spojenie s Viedňou a Budapešťou. Výhodou nebola len relatívna blízkosť, ale hlavne dostupnosť územia. Nebolo totiž potrebné prekonávať tok Dunaja. Pri hraniciach s rakúskou obcou Kittsee bola Durvayova tehelňa, v blízkosti stanice na Kopčianskej ulici Lewyho továreň na hnacie remene z prírodných, najmä ľanových materiálov, oproti stanici továreň Avenarius, a nakoniec smaltovňa Petra Westena s gumárňou Matadorka. Viaceré budovy továrne na smaltované nádoby sa zachovali dodnes.

Konverzia lokality Kopčianskej

Výroba v halách už dávno ustala a prebieha proces konverzie lokality. Víziou je vznik atraktívnej novej obytnej štvrte s odkazom na históriu. V bezprostrednom okolí projektu Kopčianka novou výstavbou postupne príde k zhodnoteniu histórie, konverziou pôvodných objektov, či zachovaním hodnotných častí industriálnej architektúry. Táto časť Petržalky sa už v horizonte niekoľkých rokov môže stať mimoriadne atraktívnou zónou.